Definisana cena usluge po korisniku za period od mesec dana za čuvanje jednog deteta

Navedene cene su sa uračunatim PDV-om

definisana cena po korisniku za period od mesec dana
jedno dete/4 sata
28.435,60 dinara

Usluga čuvanja jednog deteta za vremenski period od 4 sata.

definisana cena po korisniku za period od mesec dana
jedno dete/5 sati
33.617,60 dinara

Usluga čuvanja jednog deteta za vremenski period od 5 sati.

definisana cena po korisniku za period od mesec dana
jedno dete/6 sati
40.340,40 dinara

Usluga čuvanja jednog deteta za vremenski period od 6 sati.

definisana cena po korisniku za period od mesec dana
jedno dete/8 sati
43.685,60 dinara

Usluga čuvanja jednog deteta za vremenski period od 8 sati.

Definisana cena usluge po korisniku za period od mesec dana za čuvanje dvoje dece

Navedene cene su sa uračunatim PDV-om

definisana cena po korisniku za period od mesec dana
dva deteta/4 sata
34.323,20 dinara

Usluga čuvanja dvoje dece za vremenski period od 4 sata.

definisana cena po korisniku za period od mesec dana
dva deteta/6 sati
40.408,48

Usluga čuvanja dvoje dece za vremenski period od 6 sati.

definisana cena po korisniku za period od mesec dana
dva deteta/8 sati
52.422,00 dinara

Usluga čuvanja dvoje dece za vremenski period od 8 sati.